2018 போட்டிகள்

 2015 Competitions

 

 

Valluvan Tamil Academy – 2018 Competitions Guidelines

 

Competition / போட்டி

*Schedule / போட்டிநாள்

*Subject to change based on FCPS schedule

             Guidelines / 

     போட்டிக்கானவிதிகள்

 

Judges Rubrics 

Art (சித்திரம்)

January 27th - Sat (10:30-11:30 am)

 

சித்திரம்

 

 சித்திரம்

Ad Zap (விளம்பரவேளை)

January 27th - Sat (2-5 pm)

 

விளம்பரவேளை

 

விளம்பரவேளை

         

Speech (தமிழ் முழக்கம்)

Mar 3rd (10 am to 1 pm)

 

தமிழ் முழக்கம்

தமிழ் முழக்கம்

Thirukkural (குறளமுது)

Mar 17 (1 to 5 pm )

குறளமுது

குறளமுது

Music  (தமிழ் இசை)

Mar 17 ( 1 pm to 7 pm)

தமிழ் இசை

தமிழ் இசை

Katturai (எழுத்தோவியம்)

Feb 24 (12:30 pm to 2:00 pm)

எழுத்தோவியம்

எழுத்தோவியம்

 

Tamil Bee (தமிழ்த் தேனீ)

April 21st 2018

தமிழ்த் தேனீ (Tamil Bee Rules)

Junior Mazhalai

 Mazhalai

Nilai 1

Nilai 2

Nilai 3

Tiebreaker Syllabus

Nilai 4

Nilai 5 & 6 Scoring Rubric

Nilai 5

Nilai 6

Nilai 5 & 6 Guidelines

 

தiமிழ்த் தேனீ

 Competitions 2018 Judge's information

 Results Announcement Process  

Winners Selection Policy

போட்டிகள்நடைபெறும்  இடம்Ormond Stone Middle School

தமிழ் முழக்கம், குறளமுது, தமிழ் இசை மற்றும் எழுத்தோவியம் போட்டிக்கான விதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும். 

2018 போட்டிகள் பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்.

 

Note: Guidelines and rubrics will be updated soon for other competitions. 

 

 

Please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for any questions related to the events.

 

Find us on all your favorite sites:

  • Facebook: valluvantamilacademy
  • YouTube: ValluvanTamilAcademy
  • Twitter: vtava

Valluvan Tamil Academy (VTA) is a charitable,non-profit, secular organization established in Virginia, primarily to teach Tamil language to the children.