2019 போட்டிகள்

 2015 Competitions

 

 

Valluvan Tamil Academy – 2019 Competitions Guidelines

 

Competition / போட்டி

*Schedule / போட்டிநாள்

*Subject to change based on FCPS schedule

             Guidelines / 

     போட்டிக்கானவிதிகள்

 

Judges Rubrics 

Art (சித்திரம்)

January 12th - Sat (1 to 2 pm)

 

சித்திரம்

 

 சித்திரம்

Ad Zap (விளம்பரவேளை)

January 19th - Sat (2:30 - 7 pm)

 

விளம்பரவேளை

 

விளம்பரவேளை

         

Speech (தமிழ் முழக்கம்)

March 2nd - Sat (1:30 to 5:30pm)

 

தமிழ் முழக்கம்

தமிழ் முழக்கம்

Thirukkural (குறளமுது)

TBD

குறளமுது

குறளமுது

Music  (தமிழ் இசை)

TBD

தமிழ் இசை

தமிழ் இசை

Katturai (எழுத்தோவியம்)

TBD

எழுத்தோவியம்

எழுத்தோவியம்

 

Tamil Bee (தமிழ்த் தேனீ)

TBD

தமிழ்த் தேனீ (Tamil Bee Rules)

Junior Mazhalai

 Mazhalai

Nilai 1

Nilai 2

Nilai 3

Tiebreaker Syllabus

Nilai 4

Nilai 5 & 6 Scoring Rubric

Nilai 5

Nilai 6

Nilai 5 & 6 Guidelines

 

தமிழ்த் தேனீ

 Results Announcement Process  

Winners Selection Policy

போட்டிகள்நடைபெறும்  இடம்Ormond Stone Middle School

தமிழ் முழக்கம், குறளமுது, தமிழ் இசை மற்றும் எழுத்தோவியம் போட்டிக்கான விதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும். 

2019 போட்டிகள் பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்.

(Login -> Actions -> Event Registration)

 

 

Note: Guidelines and rubrics will be updated soon for other competitions. 

 

Please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for any questions related to the events.

 

Find us on all your favorite sites:

  • Facebook: valluvantamilacademy
  • YouTube: ValluvanTamilAcademy
  • Twitter: vtava

Valluvan Tamil Academy (VTA) is a charitable,non-profit, secular organization established in Virginia, primarily to teach Tamil language to the children.