பள்ளி இயக்க நிலை

 
 
 

Tamil School Operating Status

 

Greetings to all!

VTA reopens Saturday September 8th for the Academic Year 2018-19

For School Year 2018-2019, Valluvan Tamil Academy welcomes you to the Tamil Classes on its first day of school, September 08, 2018. Classes will be held (Morning Session: 10.30 AM to 12.30 PM, Evening Session: 01.30 PM - 03:30 PM) every Saturday at Ormond Stone Middle School 5500 Sully Park Dr, Centreville, VA 20120.  

 

If you have any questions, please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

 

 


பள்ளிக்கு திரும்பும் மற்றும் புதிதாய் இணையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்

கடந்த ஆண்டு வரவேற்புக் காணொளியை இங்கே காணவும். நடப்பு ஆண்டுக்கான காணொளி விரைவில் வெளியிடப்படும்

Find us on all your favorite sites:

  • Facebook: valluvantamilacademy
  • YouTube: ValluvanTamilAcademy
  • Twitter: vtava

Valluvan Tamil Academy (VTA) is a charitable,non-profit, secular organization established in Virginia, primarily to teach Tamil language to the children.