பள்ளி இயக்க நிலை

 
 
 

Tamil School on 9th September 2017

 

Greetings to all!

Valluvan Tamil Academy welcomes you to the Tamil Classes on April 9, 2016. Classes will be held (10.30 AM to 12.30 PM and 1.30 PM - 3:30 PM) every Saturday at Ormond Stone Middle School 5500 Sully Park Dr, Centreville, VA 20120.

 

 


 

If you have any questions, please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

 

 


பள்ளிக்கு திரும்பும் மற்றும் புதிதாய் இணையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்

கடந்த ஆண்டு வரவேற்புக் காணொளியை இங்கே காணவும். நடப்பு ஆண்டுக்கான காணொளி விரைவில் வெளியிடப்படும்

Find us on all your favorite sites:

  • Facebook: valluvantamilacademy
  • YouTube: ValluvanTamilAcademy
  • Twitter: vtava

Valluvan Tamil Academy (VTA) is a charitable,non-profit, secular organization established in Virginia, primarily to teach Tamil language to the children.