பள்ளி இயக்க நிலை

 
 
 

Tamil School Operating Status

 

Greetings to all!

VTA reopens Saturday September 8th for the Academic Year 2018-19

For School Year 2018-2019, Valluvan Tamil Academy welcomes you to the Tamil Classes on its first day of school, September 08, 2018. Classes will be held (Morning Session: 10.30 AM to 12.30 PM, Evening Session: 01.30 PM - 03:30 PM) every Saturday at Ormond Stone Middle School 5500 Sully Park Dr, Centreville, VA 20120.  

 

If you have any questions, please send an email to info@valluvantamil.org
 
 
 

 

 


பள்ளிக்கு திரும்பும் மற்றும் புதிதாய் இணையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்

கடந்த ஆண்டு வரவேற்புக் காணொளியை இங்கே காணவும். நடப்பு ஆண்டுக்கான காணொளி விரைவில் வெளியிடப்படும்

Find us on all your favorite sites:

  • Facebook: valluvantamilacademy
  • YouTube: ValluvanTamilAcademy
  • Twitter: vtava

Valluvan Tamil Academy (VTA) is a charitable,non-profit, secular organization established in Virginia, primarily to teach Tamil language to the children.