பள்ளிக்கு திரும்பும் மற்றும் புதிதாய் இணையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்

கடந்த ஆண்டு வரவேற்புக் காணொளியை இங்கே காணவும். நடப்பு ஆண்டுக்கான காணொளி விரைவில் வெளியிடப்படும்

Find us on all your favorite sites:

  • Facebook: valluvantamilacademy
  • YouTube: ValluvanTamilAcademy
  • Twitter: vtava

Valluvan Tamil Academy (VTA) is a charitable,non-profit, secular organization established in Virginia, primarily to teach Tamil language to the children.