ஏப்ரல் 15

தமிழ்த் தேனீ

வகுப்பு நேரத்தில் நடைபெறும்
வார்த்தை பட்டியல்

ஏப்ரல் 22

ஆத்திசூடி & திருக்குறள்

வகுப்பு நேரத்தில் நடைபெறும்

மே 6

மூன்று வருடங்களுக்குப் பிறகு வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளியின் ஆண்டு விழா!
பிற்பகல் 01:00 மணி முதல் 08:00 மணிவரை
இடம் : Centerville High School

கலைக்குழுக்களின் எண்ணிக்கையை நாங்கள் அடைந்துவிட்டதால் ஆண்டு விழா பதிவு மூடப்பட்டுள்ளது.

வணக்கம்!
வள்ளுவன் தமிழ் மையத்தின் இணையத் தளத்திற்கு வருக!

மொழி என்பது வெறும் தொடர்புக்கான ஊடகம் மட்டுமன்று. அது ஒரு இனத்தின் வரலாற்று அடையாளம். கலாச்சாரத்தின் வெளிப்பாடு. சிந்தனையின் திறவுகோல்.
பல்வேறு இனங்கள் ஒன்றுகூடி வாழும் அயலகச் சூழலிலும் தம் மொழியினை, வேர்களை, அதன் தொன்மையை குழந்தைகள் அறிந்திருப்பது இன்றியமையாதது என்று எண்ணும் அமெரிக்க வடக்கு வர்ஜீனியா பகுதியில் தன்னார்வலர்கள் சிலர் இணைந்து தமிழ் மொழிப் பள்ளி அமைத்துக் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறோம். அத்துடன் பல்வேறு பண்பாட்டு முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருகிறோம். தமிழில் ஆர்வம் கொண்ட அனைவரையும் வள்ளுவன் தமிழ் மையம் வரவேற்கிறது. பள்ளிக்குத் திரும்பும் மற்றும் புதிதாய் இணையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்.

Every language reflects a unique world-view with its own value systems, philosophy and particular cultural features. The extinction of a language results in the irrecoverable loss of unique cultural knowledge embodied in it for centuries, including historical, spiritual and ecological knowledge that may be essential for the survival of not only its speakers, but also countless others. The most important thing that can be done to keep a language from disappearing is to create favorable conditions for its speakers to speak the language and teach it to their children.

Language is not just a medium for communication. Language conveys the culture and history of the community it comes from.

Valluvan Tamil Academy is dedicated to teaching the Tamil language to children in the United States.  Volunteer-run, the school is based in Northern Virginia. The school’s primary activities revolve around our weekly classes. In addition, our volunteers also organize and promote activities and events that provide the students with a forum to demonstrate and apply their in-class learning.

675+

Students

80+

Teachers

8

Levels

400+

Members

ஆதரவாளர்கள் / Sponsors