எங்கும் தமிழே முழங்கக் கேட்போம் 
எதிலும் தமிழே வழங்கக் கேட்போம் 
 பொங்கும் தமிழின்  இலக்கிய சுவையை 
பூமியின் மீது உலவ விடுவோம் 
கங்கை தவழும் இமயம் கடந்து 
கன்னித்தமிழை கொண்டு செல்வோம் 
திங்கள் செல்லும் விண்வெளிப் பாதையில் 
மங்காத் தமிழொளி சிந்தக் காண்போம்

என்ற கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின் வரிகளுக்கேற்ப , கடல் கடந்து
நாம் வாழ்ந்தாலும் நாம் கற்ற செம்மொழியாம்  தமிழ் மொழியை
நம் குழந்தைகளுக்கும் கற்று கொடுக்கிற உயர்ந்த நோக்கோடு
செயல் பட்டுக்  கொண்டிருக்கின்ற வள்ளுவன்  தமிழ் மையத்தின்
 குழந்தைகளுக்கிடையே, தமிழை மென்மேலும் குழந்தைகளுக்கு
எடுத்து செல்லும் விதத்திலும், நம் தமிழ் கலாச்சாரம் , பண்பாடு ,
மொழியின் சிறப்புகளை நம் குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கும்
நோக்கிலும்,  முத்தமிழையும் உள்ளடக்கிய சாரம்சத்தில்
குழந்தைகள் தங்களுடைய திறமையை அருமையாக வெளிபடுத்த
ஒரு அறிய வாய்ப்பு.

இந்த வருடம், குழந்தைகளின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நம் பள்ளியின் YouTube தளத்தை பயன்படுத்தவுள்ளோம். போட்டிகளாக இல்லாமல் அவர்களின் படைப்புகளின் அணிவகுப்பாக நிகழ்ச்சிகளை தொகுக்க விழைகிறோம். அனைவரும் உங்கள் குழந்தைகளை ஊக்குவித்து, அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் மாபெரும் வெற்றியாக்க உங்கள் ஒத்துழைப்பையும், பங்களிப்பையும் வேண்டுகிறோம்.

If you have any questions and/or suggestions, please send an email to culturalleads@valluvantamil.org

School Year 2020-2021 Events Details:

ventDate
of Event
Guidelines and Submissions linkEvent link
தமிழ்க்கண்காட்சி / Thamizh fairJan 23 and 30, 2021Day 1
Day 2
வ.த.மை கலைப் பெட்டகம்/
VTA Talent Showcase (10th year anniversary celebrations)
Playlist
சித்திரம் பேசுதடி /
Arts/Kolam showcase

ஒலியும் ஒளியும் /
Music showcase
March 13 and 20, 2021Day 1
Day 2
ஆசிரியர்கள் பட்டிமன்றம் /
Teachers debate
April 17, 2021 Link

சித்திரம், நம் குழந்தைகளின் படைக்கும் திறனை காட்டும்.
தமிழ் இசை, நம் குழந்தைகளின் இசை ஆர்வத்தை நிரூபிக்கும்.
விளம்பரவேளை, நம் குழந்தைகளின் சிந்தனை திறனை அரங்கேற்றும்.
தமிழ்த்தேனீ குழந்தைகளுக்கு புதுச்சொற்களை அறிமுகப்படுத்தும். வினாடி வினா அவர்களின் தமிழ் பொது அறிவை சோதிக்கும்.

“தேமதுர தமிழோசை பாரெங்கும் பரவும் வகை செய்வோம்” என்ற பாரதியின் கனவு நனவாகி கொண்டே இருக்கிறது.

Thanks to both Cultural and Technology committee members for working on creating guidelines for the events and facilitating smooth running of all events. If you have any questions and/or suggestions, please send an email to culturalleads@valluvantamil.org.