குளிர்கால இடைவெளி: டிசம்பர் 21 & 28 – பள்ளி விடுமுறை. வகுப்புகள் மீண்டும் ஜனவரி 4 2020.

Winter Break : No Tamil School on December 21 & 28. Classes Resume Jan 4 2020.